Meer informatie?

06-22486940

  • Welkom bij I.T. Someren

    Wateranalyse, spoelwerkzaamheden en waterbehandeling

    Wateranalyse, spoelwerkzaamheden en waterbehandeling

Wateranalyse van installatiewater

Een goede wateranalyse ligt ten grondslag aan een goed advies. Als eerste worden er van een installatie watermonsters genomen en een installatie check gedaan. De monsters worden in een laboratorium geanalyseerd volgens de VDI 2035 richtlijnen. (Verein Deutscher Ingenieure). Hieruit volgt een advies m.b.t. de beste behandeling voor uw installatie. Dit kan een reiniging van het installatiewater zijn en/of conditionering van het installatiewater en de nazorg m.b.t. periodieke controle van het water en rapportage hiervan. 

Wateranalyse van installatiewater
Wateranalyse van installatiewater
Wateranalyse van installatiewater
Wateranalyse van installatiewater