Meer informatie?

06-22486940

  • Welkom bij I.T. Someren

    Wateranalyse, spoelwerkzaamheden en waterbehandeling

    Wateranalyse, spoelwerkzaamheden en waterbehandeling

Waterbehandeling

Na een reinigingsactie is het belangrijk dat het water en de installatie in optimale conditie blijven. Dit gebeurt o.a. door de installatie te vullen met onthard water om kalkafzetting te minimaliseren en de installatie te voorzien van een goede protectie. Het laatste is voor een inwendige bescherming van het systeem tegen vervuiling in pompen en appendages en biologische vervuiling in vooral kunststof leidingen. Ook hebben we de mogelijkheid om installaties te beschermen tegen zuurstofintrede (diffusiedichtheid). Want uiteindelijk is zuurstof nummer 1 veroorzaker van de problemen in de installaties. Maar ook een kleine lekkage in de installatie kan opgelost worden. Als laatste kunnen wij vorstgevaarlijke installatie delen voorzien van een goede vorstprotectie.

Preventief kunt u als eerste het beste maatregelen nemen door een goede vuil- en luchtafscheiding in de installatie toe te passen. Voor de grotere installaties is eventueel aanvullend ontgassing en drukbehoud nog van toepassing.

Waterbehandeling
Waterbehandeling
Waterbehandeling
Waterbehandeling
Waterbehandeling
Waterbehandeling
Waterbehandeling